Lezing ‘Het Nieuwe Testament, een Joods boek’

Op woensdag 28 oktober a.s. organiseert de commissie Kerk en Israël, classis Gorinchem een lezing in Gorinchem met het thema ‘Het Nieuwe Testament, een Joods boek’.

Dhr. J. Akker vertelt hoe hij, als Messiasbelijdende Jood (tevens lid PKN), het Nieuwe Testament leest. De bijeenkomst zal worden gehouden in de Exoduskerk, Mollenburgseweg 15 in Gorinchem. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Wel zal er een collecte gehouden worden voor een project in Israël. Een IPC-consulente is aanwezig met een tafel met Israëlproducten.

Van harte aanbevolen!

LezingOkt2015

Recente kiekjes