okt
06

Van de drie pelgrimfeesten is het Loofhuttenfeest het langste en meest feestelijke, het vormt het hoogtepunt van het Bijbelse jaar. Het is het feest van dankbaarheid en lofprijs voor de Here, voor de oogst en voor Zijn tegenwoordigheid onder Zijn volk. Dit feest is zelfs profetisch zo belangrijk, dat in het komende duizendjarig vrederijk alle natiën aan dit laatste feest van het jaar zullen deelnemen.
Het Loofhuttenfeest en Gods beschermende hand over Israël zijn de thema’s van de lezing door ds. B. Haverkamp op 22 oktober 2014 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Exoduskerk, Mollenburgseweg 15 in Gorinchem. Er is ook gelegenheid tot het kopen van Israëlproducten. De commissie Kerk en Israël heet u van harte welkom!

lezinghaverkamp