De kerk van Toraja, Indonesië, noemt Yohanis Ruru Patiung een mobiele predikant. Het betekent dat Yohanis gemeenten bezoekt in gebieden waar je bijna niet kunt komen. Niet met de auto, soms zelfs niet met de brommer. Yohanis loopt af en toe wel vijf, zes uur om een gemeente te bereiken. Waarom doet hij dit? “Ik bezoek gemeenten die zelf geen predikant hebben. De omstandigheden waaronder ik werk zijn niet altijd makkelijk”, vertelt Yohanis. “De wegen zijn nauwelijks begaanbaar en in de dorpen is geen elektriciteit. Ook zijn op veel plekken moslims in de meerderheid of speelt voorouderverering nog een grote rol. Toch ga ik erheen. Ik wil graag het Evangelie met anderen delen. Ik hoop dat mensen daarna zelf ook gaan getuigen, dat ze door gaan geven wat ze zelf hebben ontvangen”. De GZB wil mensen bereiken met het Evangelie en steunt daarom het werk van Yohanis. Geweldig hoe hij zich inzet om mensen met de Bijbelse boodschap in aanraking te brengen. Yohanis kiest niet voor de makkelijkste weg, integendeel. Hij heeft er veel voor over. Samen met u wil de GZB met de voorjaarscollecte meer predikanten op pad sturen in Toraja. Het werk van Yohanis kost circa € 250 per maand, wat draagt u bij? Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Voorjaarscollecte’.
Alvast dank voor uw bijdrage.

gzbgeloven