feb
01

Stand van zaken in de HIV/Aids-bestrijdingBoekenmarkt

Het gaat goed met de bestrijding van hiv/aids.

In de sub-Sahara (zuidelijk Afrika) daalde het aantal nieuwe besmettingen van 2,2 miljoen in 2001 tot 1,8 miljoen in 2009. In sommige landen, waaronder Zuid-Afrika, daalde dit getal zelfs met meer dan 25 procent. Maar de cijfers zijn nog altijd zo hoog dat hiv/aids de Zuid-Afrikaanse maatschappij sterk ontwricht. In 2009 waren 5.600.000 inwoners van Zuid-Afrika besmet met aids en overleden er 310.000 mensen aan deze ziekte. Zuid-Afrika telt 1.900.000 aidswezen, 17,8 procent van de volwassenen lijdt aan aids.

AFSA

De Aids Foundation of South Africa (AFSA) is een organisatie die als doel heeft om vooral mensen die door hiv/aids getroffen zijn, en geen of weinig geld hebben, te helpen. AFSA is een koepelorganisatie voor projecten en initiatieven die te maken hebben met aidsbestrijding en ondersteuning van mensen die getroffen zijn door deze ziekte. Dat kan zijn in de familie, de kerk, de buurt, de wijk, het dorp of de stad. Door AFSA worden ongeveer 80 kleine projecten inhoudelijk en financieel ondersteund. Het kan gaan om voorlichtingsactiviteiten en cursussen ,voor- of naschoolse opvang van hiv-wezen die in de opvang een goede maaltijd krijgen en geholpen worden met het maken van huiswerk. Ook worden grootmoeders ondersteund, die hun eigen of andermans kleinkinderen opvoeden, omdat beide of één van de ouders door hiv is overleden. Veel kinderen hebben gedragsproblemen door wat ze hebben meegemaakt. En hun oma’s zijn gewend om ruzies met harde hand op te lossen. Ze hebben niet geleerd hun gevoelens te uiten en hebben moeite om met kinderen te praten over ziekte en dood. AFSA helpt deze oma’s bij het vormen van een nieuw gezin.

Wat doet AFSA nog meer?

AFSA organiseert met grote regelmaat cursussen over projectbeheer, waarmee kleine lokale projecten worden geholpen een goed projectplan te maken, zodat dingen bereikt worden die men voor ogen heeft. Verder zijn er trainingen over financieel management, het organiseren van de projectwerkzaamheden, begeleiding van vrijwilligers, ontwikkelingen op het gebied van hiv/aids, goede onderwijsmethoden en goede voorschoolse opvang.  AFSA werkt mee in allerlei netwerken die in de Zuid-Afrikaanse samenleving onderzoek doen naar hiv/aids, maar die ook werken aan maatregelen en voorzieningen waarin de overheden een belangrijke rol zouden kunnen spelen. De medewerkers van AFSA bezoeken verschillende keren per jaar de diverse projecten. Zij bespreken dan de voortgang van het project, luisteren naar de problemen die zich voordoen en helpen oplossingen te vinden.

STEUN DIT WERK!!!
Koop uw boeken bij de “BOEKENMARKT” en help ons om onze toezegging van
€ 3.000 te realiseren en zo dit project te steunen.

Wij kunnen weer boeken en verzamelwaardige spullen bv postzegels, suikerzakjes enz. gebruiken.

De eerste activiteit van het boekenmarktteam is de Verzamelbeurs in Wijkgebouw Maranatha op zaterdag 3 maart a.s. Heeft u postzegels, suikerzakjes, sigarenbandjes, KLM huisjes, speldjes, enz. en doet u er niets meer mee. Wij kunnen ze weer gebruiken voor de verkoping tijdens de Verzamelbeurs. Uw overtollige boeken zijn ook zeer welkom in Maranatha. Om te zorgen dat u niet voor een gesloten hek/deur komt te staan (u zou dan misschien denken dat wij de boeken niet willen hebben), mail naar: of bel naar: 0345-617506, zodat we uw boeken kunnen aannemen.