mrt
07

africa-globeBeste Gemeenteleden,

Hartelijke groeten uit Nairobi. Het is al weer een half jaar geleden dat wij afscheid namen van u / jullie. Komende week begint het tweede semester en afgelopen vrijdag hebben wij onze eerste rechtszaak gehad. Deze is goed verlopen, wij kunnen nu op voor de tweede rechtszaak en hopelijk laatste.

Zomervakantie

De afgelopen anderhalve maand hadden wij zomervakantie. In Kenia is het zomer, wanneer het in Nederland winter is. Wij hebben deze vakantie gebruikt om er even tussenuit te gaan naar Nairobi. Onze advocaat had dit ook geadviseerd, want de uitslag van het Internationaal Gerechtshof (ICC) zou in de maand januari zijn. Er is namelijk een proces gaande tegen een aantal Kenianen die verdacht worden mede schuldig te zijn voor het geweld tijdens de verkiezingen van 2007 / 2008. Onder hen zijn verschillende mensen uit Eldoret. Gelukkig is het allemaal rustig verlopen!

Voorbereidingen

De afgelopen maand heeft Jerry gebruikt om zich voor te bereiden op de lessen van semester 2. Jerry zal in het komende semester het Nieuwe Testament gaan geven aan de 1ste, 2de en de 3de klas. In de 1ste klas zullen de lessen gaan over de verschillende boeken van het NT, door wie geschreven, wanneer, wat zijn de thema's enz. In de 2de klas gaan ze aan de slag met de Romeinen brief. De studenten moeten deze brief aan het einde van het semester kennen. Ze moeten deze brief kunnen uitleggen, toepassen enz.. In de 3de klas worden verschillende thema's uitgewerkt zoals leven als een christen, geweld enz.. Daarnaast wordt verwacht dat Jerry de komende tijd zal gaan preken. Kortom er breekt een drukke tijd aan.

Ons gezin

Met ons als gezin gaat het goed. Abigaïl heeft al aardig haar plek gevonden in ons gezin en is dikke vriendinnen met Manuelle. Manuelle heeft wel regelmatig heimwee. Wij hopen dat het minder zal worden, wanneer wij weer in Plateau zijn. Manuelle zal dan weer naar school gaan en heeft dan meer structuur.

Tot slot

Wij danken God voor alle steun die wij van u / jullie mogen ontvangen (op welke manier dan ook), voor de positieve ontwikkeling in het adoptieproces, voor onze gezondheid en voor de acties van de TFC. Wij bidden om Gods zegen over het werk dat wij hier mogen doen, voor het tweede semester en over alles wat de TFC doet of gaat doen. Mag dit alles tot Zijn eer zijn en tot opbouw en uitbreiding van Gods koninkrijk! Bidt u mee?

Hartelijke groeten

Jerry, Mireille, Manuelle en Abigaïl
 

Vanuit de TFC willen we hier een klein stukje aan toevoegen.

We ervaren ook net als Jerry en Mireille veel steun uit de gemeente. Wat is het fijn om te weten dat een stukje werk in Gods koninkrijk zo door enkelen van uit onze gemeente gedaan mag worden. Gelukkig is het niet de bedoeling dat we allen naar het buitenland gaan. Wel dat we een deel van onze inkomsten/ bezittingen mogen delen met mensen die het minder hebben dan wij. Het is daarom goed om te weten dat er met het geld dat er vanuit de gemeente ingezameld is en wordt, de boodschap van onze grote God, ook zo ver weg, gebracht mag worden. Wat is het goed als mensen (de studenten) dieper in de Bijbel mogen studeren om zo te ontdekken wat Gods plan is. Zij kunnen hierdoor hun eigen land weer in gaan om over de genade van de Here Jezus te spreken tot opbouw van Zijn koninkrijk. Wat de financiën hiervoor betreft gaan we de goede kant op. We zijn er echter nog niet. Het bedrag staat nu rond de elf duizend euro. We gaan dus verder met het organiseren van een aantal activiteiten. De zeepkettingen actie is er zo een. Inmiddels al bij velen een bekende. Maar het is nog steeds erg gezellig en het is de moeite waard om hier mee door te gaan. We zijn verder ook erg blij dat de adoptie van Abigail tot nu toe positief is verlopen. We bidden dat het gezin zo steeds verder met elkaar verweven mag worden.

Een hartelijke groet,

De TFC