Ook als kerk volgen we de richtlijnen van de overheid en het RIVM om de verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk in te dammen en elkaars gezondheid zo min mogelijk in gevaar te brengen. De Protestantse Kerk in Nederland adviseert wat deze richtlijnen betekenen voor het kerkenwerk. Blijft staan dat we juist ook in deze tijd u/jou in woord en daad van dienst willen zijn vanuit het Evangelie.

Vandaar het volgende:

a. Informatie
Informatie geven we door via het kerkblad en de mededelingen tijdens de kerkdiensten. Raadpleeg ook de website www.hervormdleerdam.nl.

b. Kerkdiensten
In elk geval tot en met 1 juni zijn de kerkdiensten alleen via de kerkradio en online te volgen. Ze worden op de gebruikelijke tijdstippen gehouden (er worden geen afzonderlijke ochtenddiensten in de Grote Kerk en de Pauluskerk gehouden). Een overzicht van de diensten treft u elders aan. Mede met het oog op beelduitzending worden alle diensten gehouden in de Rehobothzaal van de Pauluskerk. Alleen de predikant, dienstdoende ambtsdragers, organist, technicus en koster zijn hierbij aanwezig.

 • De diensten zijn online live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl of
  www.kerkomroep.nl (of via de gedownloade app van deze sites).
 • Uitzendingen met beeld lopen via een livestream van het kanaal YouTube. Op de website van onze kerk (www.hervormdleerdam.nl) staat informatie over de te gebruiken link (URL). Via deze kanalen zijn de diensten ook terug te luisteren.
 • P.S. Laat het ons weten wanneer het u niet lukt om op deze manier de kerkdiensten te volgen.

c. Collecten
Er vinden nu geen collecten plaats in de kerkdiensten. Maar de goede doelen van de diaconie en de werkzaamheden van kerkbeheer in onze gemeente gaan wel door. Daarom:

 • Na 1 juni worden er ‘inhaalcollecten’ gehouden in de eerstvolgende ‘normale’ diensten.
 • Dit zijn de bankrekeningnummers waarop uw gift graag ontvangen wordt:
  - diaconie: NL39 RABO 0358489334
  - kerkbeheer: NL 96 RABO 0373724098

d. En verder?
“Bidden, wachten (hopen op God) en het goede doen”, zei iemand. Vandaar:

 • Elke woensdagavond (19.00 uur) luiden de klokken van de Grote Kerk en de Pauluskerk als een boodschap van hoop en troost.
 • Elke woensdagavond (19.30 tot 20.00 uur) is er een live uitzending van een gebedssamenkomst in de Rehobothzaal (waarbij alleen koster, organist, ambtsdrager en predikant aanwezig zijn): te beluisteren via kerkradio en internet (www.kerkdienstgemist.nl en www.kerkomroep.nl).
 • Pastorale contacten vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats. Schroom niet om in deze dagen in situaties van ziekte en zorg, van angst, eenzaamheid en onzekerheid een beroep te doen op uw wijkouderling, op pastoraal medewerker Padmos, op dominee Termaat of dominee Markus.
 • Ga eens na voor wie u/jij naaste kunt zijn d.m.v. bijv. een telefoontje, een appje, een kaartje, het doen van een boodschap of het aanbieden van een maaltijd.
 • Diaconale hulp: voor uw hulpvraag kunt u contact opnemen met één van de diakenen (zie ook www.nietalleen.nl).

e. Contactgegevens:
Wijkgemeente Centrum-Oost:
- pastorale vragen: ds. G.A. Termaat, E: , T: 0345-612505 of 06-44329485
- diaconale vragen: Marius van Dam, E: , T: 06-37529185 (Bgg Diaconie West bellen)
- overige vragen: J. Verhoeven, E: , T: 06-22832262
Wijkgemeente West:
- pastorale vragen: ds. H. Markus, E: , T: 0345-612662 of 06-49375052
- diaconale vragen: Dijo van der Hek, E: , T: 06-25361403 (Bgg Diaconie CO bellen)
- overige vragen: J. den Hartog, E: , T: 0345-599488

pauluskerk 6

pauluskerk 8