Informeer de wijkpredikant en het kerkelijk bureau.