Als een lid van de Hervormde Gemeente zich in Leerdam vestigt, gaat hij of zij automatisch deel uitmaken van de geografische wijkgemeente.

De drie wijkgemeenten in Leerdam zijn niet van dezelfde modaliteit. De wijkgemeenten Centrum-Oost en West worden gerekend tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. Wijkgemeente Noord behoort tot de Open Confessionele modaliteit.

Het kan zijn, dat niet iedereen zich thuis voelt in de wijkgemeente, waar hij of zij wordt, c.q. staat ingeschreven. Daarom biedt de Kerkorde van onze Kerk de mogelijkheid een verzoek om overschrijving naar een andere wijkgemeente in te dienen. U stuurt daarvoor een schriftelijk verzoek naar het kerkelijk bureau. Vandaar uit wordt de overschrijving geregeld.

De Algemene Kerkenraad heeft in principe voorkeur voor de volgende overschrijvingen:
a. van de wijkgemeenten Centrum-Oost en West naar wijkgemeente Noord
b. van wijkgemeente Noord naar wijkgemeente West (dit laatste om een evenwichtige verdeling in pastorale eenheden van de wijken Centrum-Oost en West te verkrijgen)

Mocht u over willen schrijven naar een andere wijkgemeente, dan wordt uw verzoek in overleg met uw wijkouderling besproken.

Er bestaat ook de mogelijkheid om overgeschreven te worden naar een andere kerkelijke gemeente, dan de gemeente waarin u woont. Ook dit kunt u kenbaar maken door een schriftelijk verzoek aan het kerkelijk bureau te sturen.

Wijkwijziging door verhuizing

Wanneer u verhuisd naar een andere wijkgemeente dan wordt u daar automatisch naar toe overgeschreven. B.v. woont u in Leerdam Noord, dan valt u onder wijkgemeente Noord. Wanneer u dan gaat verhuizen naar Leerdam West, dan valt u automatisch onder wijkgemeente West. Wanneer u bij wijkgemeente Noord ingeschreven wilt blijven moet u een overschrijvingsverzoek sturen naar het kerkelijk bureau.

Wanneer u voorkeurlid bent voor een bepaalde wijkgemeente, dan blijft uw voorkeurlidmaatschap van kracht ook bij een verhuizing.

Omdat de wijkindeling best een moeilijk punt is, ontvangt u van het kerkelijk bureau, na uw verhuizing, een brief waarin staat tot welke wijkgemeente u behoort en hoe u eventueel overschrijving kunt aanvragen.