•  
  Naam predikant
  In:
  gekomen van:
  In:
  overleden/emeritaat/
  vertrokken naar:
  1
  ds. J. de Jonge [1]
  1573
  ?
  1574
  overleden
  2
  ds. A. H. Embricensis [2]
  1586
  Wassenaar
  1586
  overleden
  3
  ds. J. Martini [3]
  1587
  Tholen
  1588
  Bleiswijk
  4
  ds. T. Siligineus
  1589
  Hulst
  1592
  Veenendaal
  5
  ds. A.J. Schagen
  1593
  Heukelum
  1594
  afgezet
  6
  ds. M.B. Schaets
  1594
  Edam
  1603
  overleden
  7
  ds. T. Hessing
  1604
  Heusden
  1618
  overleden
  8
  ds. J. Mulhovius
  1618
  Lent
  1620
  overleden
  9
  ds. P. Colonius
  1620
  Grave
  1653
  overleden

   Sinds 1648 tweede predikantsplaats

  10
  ds. P. Colonius [4]
  1648
  kandidaat
  1656
  Harderwijk
  11
  ds. H. Weijmans [5]
  1655
  Heenvliet
  1658
  Rotterdam
  12
  ds. G. Fabius
  1657
  Benthuizen
  1666
  Delft
  13
  ds. H. Alutarius
  1659
  Sleeuwijk
  1687
  overleden
  14
  ds. P. Wittewrongel [6]
  1669
  Berkel - Rodenrijs [7]
  1674
  overleden
  15
  ds. G. van Blotenburg
  1675
  Asch
  1681
  Amersfoort
  16
  ds. Ae. van den Bogaart
  1681
  Dinteloord [8]
  1698
  overleden
  17
  ds. N. Santvoort [9]
  1687
  s-Gravenmoer
  1727
  afgezet
  18
  ds. T. Bolwerk
  1699
  Beusichem
  1712
  overleden
  19
  ds. J. Bachiene [10]
  1712
  Deil - Enspijk
  1718
  overleden
  20
  ds. A. de Vlieger [11]
  1714
  Krabbendijke
  1718
  overleden
  21
  ds. A.J. Schluiter
  1719
  Scherpenzeel (Gld.)
  1720
  Zutphen
  22
  ds. H. Bogaert [12]
  1720
  Jaarsveld
  1732
  overleden
  23
  ds. G. van Way
  1720
  Kockengen
  1726
  overleden


  [1] Bij de Spaanse belegering van Leerdam in 1574 beloofde markies Vitelli de Leerdamse bevolking een vreedzame inname van de stad, wanneer een drietal mannen aan hem zouden worden uitgeleverd: ds. Joost de Jonge en schoolmeester Rogier Joosz uit Leerdam en ds. Quirinus de Palme uit Asperen. Daarop werd de schuilplaats van ds. de Jonge (voor tien stuivers!) verraden, en werd ds. de Jonge naar het galgenveld langs de Linge gesleept, waar hij – zonder enig proces – werd opgehangen. Onderweg sprak de predikant nog tegen zijn vrouw en kinderen: “Mijne lieve schaapjes, troost U in den Heere Uwen God, Die toch een Vader en Beschermer is van alle weduwen en weezen. Vertrouwt op Hem alleen, mijn lieve schaapjes; het kan nu met mij niet anders gaan; de goede God heeft het aldus met mij besloten.” In Leerdam is de ‘Joost de Jongestraat’ naar hem genoemd.

  [2] Ds. Arnoldus Herberts van Embrik (of chiquer: Embricensis; het predikantenbord in de kerk beschouwt ‘Herberts’ ten onrechte als de achternaam) wordt door Van der Aa genoemd als ‘de eerste predikant nadat de stad weer in handen van de Staten gekomen was.’ De levensloop van deze predikant is tamelijk onzeker. Bovenstaande gegevens lijken het meest waarschijnlijk: dat hij in 1586 gekomen van Wassenaar (daarvoor Brouwershaven) in hetzelfde jaar te Leerdam is overleden.

  [3] Over ds. Johannes Martini heerst verwarring, doordat er in dezelfde tijd ook een naamgenoot werkzaam was als predikant (o.a. in Wezel). De Leerdamse Johannes Martini (of Martinius) is waarschijnlijk dezelfde als ds. Johannes Fleurkens van Hensbroek en Obdam. Hij was daarna o.a. predikant te Westmaas, Zelle, Herenthals (twee plaatsen in het huidige België) en Tholen. Het geuite vermoeden dat Leerdam ook in 1581-1582 werd gediend door ene Johannes Martini is niet in overeenstemming met a) de levensloop van onze ds. Martini, b) de opmerking over ds. Embricensis (zie hierboven), c) ons predikantenbord.

  [4] Ds. Paulus Colonius is de zoon van ds. Paulus Colonius, die als nr. 9 vermeldt wordt. Eerst werkt ds. Colonius jr. als junior-predikant naast zijn vader, die de seniorpredikant was; later werd hij officieel in de predikantsplaats bevestigd. Na zijn Leerdamse periode werd hij onder andere hoogleraar te Harderwijk en te ’s Hertogenbosch.

  [5] Het predikantenbord vermeldt zijn naam als ds. Henricus Wigmans.

  [6] Ds. Petrus Wittewrongel is de zoon van de bekende ds. Petrus Wittewrongel (1609-1662). Vader Wittewrongel werd o.a. bekend als predikant van de Oude Kerk te Amsterdam, behorend tot de ‘Nadere Reformatie’; en als auteur van het boek ‘Oeconomia Christiana ofte Christelicke huyshoudinghe’ (1655).

  [7] Ten onrechte vermeldt het predikantenbord in de kerk: Brakel.

  [8] Het predikantenbord vermeldt de destijds eveneens gangbare naam: ‘Princeland’ (Prinsenland).

  [9] Voordat ds. Nicolaas Santvoort in 1727 officieel werd afgezet, was hij wellicht al lange tijd niet meer werkzaam in Leerdam. Gegevens uit 1724 vermelden hem als: “predikant te Leerdam, wonende te ’s Hertogenbosch.” Dit verklaart wellicht tevens waarom er in de periode 1714-1727 steeds twee andere predikanten genoemd worden.

  [10] Het is opmerkelijk en ingrijpend dat de beide predikanten ds. Johannes Bachiene en ds. Anthonius de Vlieger binnen twee weken tijd allebei overleden: ds. Bachiene op 27 september 1718 en ds. de Vlieger op 9 oktober 1718.

  [11] Zie noot 10.

  [12] Op het predikantenbord in de kerk in de kerk staat ds. Hiskias Bogaert (zijn naam wordt ook geschreven als Bogert, Bogaard, Bogaardt, etc.) ten onrechte vermeld boven ds. Schluiter, omdat men uitging van een intrede in 1718. Deze vond echter pas plaats in 1720.

 •   Naam predikant In: gekomen van: In:
  overleden/emeritaat/
  vertrokken naar:
  24
  ds. N. Bellaert
  1727
  kandidaat
  1761
  overleden
  25
  ds. W. van Slingeland
  1733
  Hagestein
  1762
  overleden
  26
  ds. J. Claessen
  1761
  Kedichem
  1806
  emeritus
  27
  ds. J. Cremer
  1763
  Vuren – Dalem
  1773
  Hulst
  28
  ds. R.G. Bartz
  1773
  Dirksland
  1789
  emeritus
  29
  ds. P. Spiering
  1789
  Wissenkerke
  1815
  emeritus
  30
  ds. J.C. Fabius
  1807
  Lisse
  1810
  Delft
  31
  ds. G.J. Rooijens
  1811
  Rumpt
  1817
  Harlingen
  32
  ds. W.L. van Meurs
  1815
  Zoelmond
  1818
  Nijmegen
  33
  Ds. D. Indeweij
  1817
  Noordeloos
  1847
  overleden
  34
  ds. R. van der Kloes
  1818
  Vuren – Dalem
  1820
  overleden
  35
  ds. J.A. van Eijk Voorthuijsen
  1821
  Zoelmond
  1853
  emeritus
  36
  ds. H.C. Voorhoeve [1]
  1848
  Ophemert
  1851
  Harlingen
  37
  Ds. H.J. van Gruting
  1851
  Jisp
  1852
  Dordrecht
  38
  ds. U.J.W. Roldanus
  1853
  Katwijk aan den Rijn
  1882
  emeritus
  39
  ds. T. Poortman
  1853
  Sijbekarspel
  1855
  Zwolle
  40
  ds. J.C. Diehl
  1855
  Lichtenvoorde
  1883
  emeritus
  41
  ds. H. van Selms
  1883
  Nisse
  1888
  Kralingen
  42
  ds. H. Metz
  1885
  Lopik
  1888
  Schiedam
  43
  ds. J.W. Beerekamp
  1889
  Meteren
  1892
  Echteld
  44
  ds. N.C.J. de Minjer
  1889
  Hoogblokland
  1891
  Sexbierum
  45
  ds. J.G. Bruining
  1892
  Schoonhoven
  1900
  Middelharnis
  46
  ds. L.M. van Noppen
  1894
  Zwartsluis
  1897
  Scheveningen
  47
  ds. J. de Visser
  1897
  Brakel
  1901
  Makkum
  48
  ds. J.A. Hoekzema
  1901
  Zuilichem - Nieuwaal
  1910
  Hilversum
  49
  ds. H.J. de Groot [2]
  1902
  Hattem
  1908
  Voorst
  50
  ds. J. Goslinga
  1909
  Moerkapelle
  1912
  Utrecht
  51
  ds. J. van Vliet
  1911
  Poortvliet
  1913
  overleden
  52
  ds. F. Kijftenbelt [3]
  1912
  Nieuwer ter Aa
  1918
  Bodegraven
  53
  ds. J.E. Klomp
  1915
  Poortvliet
  1917
  Kesteren
  54
  ds. P.J. Vreugdenhil
  1918
  Sprang
  1924
  Gorinchem
  55
  ds. J. Severijn [4]
  1918
  Wilnis
  1921
  Dordrecht
  56
  ds. S.C. Groeneveld
  1922
  Zuilichem - Nieuwaal
  1929
  Ter Aar
  57
  ds. J. Enkelaar
  1931
  Ouderkerk aan den IJssel
  1948
  Jaarsveld
  58
  ds. W.R. Ambrosius
  1945
  Eemnes-Binnen
  1951
  Soest
  59
  ds. H. van Dijk
  1949
  Den Ham (Ov.)
  1973
  emeritus
  60
  ds. A.H. Sonnenberg
  1951
  Ooltgensplaat
  1955
  Kampen
  61
  ds. K. Ooms [5]
  1955
  Op- en Neder-Andel
  1963
  De Bilt
  62
  ds. S.W. Verploeg
  1964
  Waspik
  1970
  Oudshoorn - Ridderveld (bw) [6]


  [1] Ds. Hermanus Cornelis Voorhoeve (1818-1903) was predikant te Ophemert (1842), Leerdam (1848), Harlingen (1851), directeur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam (1858), daarna predikant te Fijnaart (1864), Delfshaven (1866), Amersfoort (1868) en van 1874-1880 opnieuw te Harlingen. Hij moet niet verward worden met de veel bekendere Hermanus Cornelis Voorhoeve: de vader van uitgever J.N. Voorhoeve en overgrootvader van voormalig minister van defensie Joris Voorhoeve; en de dichter van diverse ‘Geestelijke liederen’ en vertaler van Darbistische werken en vertaler van / medewerker aan de ‘Voorhoevebijbel’.

  [2] Ds. H.J. de Groot stond na zijn Leerdams periode bijna 38 jaar in Voorst. Deze Kohlbruggiaanse predikant werd het meest bekend door zijn boek ‘Schaap en bok in één hok. Keur uit de pastorale schetsen van ds. H.J. de Groot, gekozen en ingeleid door dr. K.H. Miskotte’ (Amsterdam zj.). Ook gaf hij onder andere zijn catechismuspreken uit in twee banden: ‘Uit de Middagpreek’.

  [3] Ds. Frederik Kijftenbelt stond na Bodegraven 23 jaar lang in (Rotterdam-) Feijenoord. Hij was 35 jaar hoofdbestuurslid van de G.Z.B. Als predikant was hij ondermeer bekend omdat hij elke preek afsloot met een zelfgemaakt gedicht. Van zijn hand verscheen onder andere een bundel met preekschetsen (én gedichten) onder de titel: ‘Studeren en mediteren’.

  [4] Ds. Johannes (Jo) Severijn (1883-1966) was predikant te Wilnis (1915-1918), Leerdam (1918-1921) en te Dordrecht (1921-1929). Van 1929-1931 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de ARP. Van deze partij was hij ook fractiesecretaris. Van 1931-1951 was hij hoogleraar wijsgerige ethiek en godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht (een leerstoel vanwege de Gereformeerde Bond). Van 1940-1966 was hij voorzitter van de Gereformeerde Bond ter verbreiding en verdediging van de waarheid in de Hervormde kerk. Ook was hij hoofdredacteur van de ‘Waarheidsvriend’, het orgaan van de Gereformeerde Bond.  

  [5] Ds. Klaas Ooms, toenmalig wijkpredikant van West, opende op 26 januari 1961 de Pauluskerk, als het tweede kerkgebouw voor hervormd Leerdam. Overigens had West hiervoor al enige tijd gekerkt in gebouw Rehoboth.

  [6] Dit is (nu) een wijk van Alphen aan den Rijn.

 •  
  Naam predikant
  In:
  gekomen van:
  In:
  overleden/emeritaat/
  vertrokken naar:
  63
  ds. T. Lekkerkerker
  1970
  Oosterwolde (Gld.)
  1975
  Ede
  64
  ds. J. Groenenboom
  1974
  Vriezenveen
  1996
  emeritus

   Sinds 1973 derde predikantsplaats [1]

  65
  ds. Chr.S. Verwoert (Noord)
  1974
  Menaldum
  1977
  Berlikum
  66
  ds. R.H. Kieskamp (West)
  1975
  Oud-Alblas
  2001
  emeritus
  67
  ds. J. Blommendaal (Noord)
  1979
  zendingspred. Irian Jaya
  1989
  emeritus
  68
  ds. C. Nieuwenhuizen (Noord)
  1991
  kandidaat
  1997
  Oosterhout
  69
  ds. H. Talsma (Centrum-Oost)
  1997
  Putten
  2002
  ontheven
  70
  ds. B. Metselaar (Noord)
  1998
  Meppel
  2010
  emeritus
  71
  ds. J.J. van Holten (West)
  2002
  Zegveld
  2007
  Bergambacht
  72
  ds. P.F. Bouter (Centrum-Oost)
  2004
  Putten
  2010
  Bodegraven
  73
  ds. J.A.W. Verhoeven (West)
  2009
  Oudewater - Hekendorp
  2018
  Krimpen aan Den IJssel
  74
  ds. M.B. Heijting (Noord)
  2011
  Dordrecht (Stadspolder)
  heden
   
  75
  ds. A. Schroten (Centrum-Oost)
  2011
  Gouderak
  2019
  Renswoude 
  76
  ds. H. Markus (West)
  2019
  Putten
  heden
  77
  ds. G. Termaat (Centrum-Oost)
  2020
  Werkhoven
  heden
   


  [1] Het is overigens de vraag of het hier voor het eerst is in de Leerdamse geschiedenis, dat er drie predikanten tegelijk werkzaam zijn in de hervormde gemeente. In de periode 1714-1726 staan er ook drie predikanten tegelijk (zie noot 9); en in 1852 staan er eveneens drie tegelijk (of heeft dit al te maken met de leeftijd/ziekte van ds. Van Eijk Voorthuijsen, die in 1853 spoedig na zijn emeritaat overleed?).