In de zomermaanden worden er rondleidingen in de Grote Kerk verzorgd.

Vanaf de eerste woensdag in juni tot en met open monumentendag is de kerk open op woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Voor informatie over de rondleidingen kunt u contact opnemen met Dhr. J. Foppen, Bastion 7, 4143 GV Leerdam. Telefoon 0345-610697 email