aug
28

In de vorige kerkbode stond geschreven dat SCET stopt. Wat hierbij niet vermeld werd, is dat een groep gedreven gemeenteleden vergaderd heeft om tot een nieuw concept te komen: een kinderbijbelclub in wijk West. Dit zal een kinderclub zijn die eens in de twee weken op zaterdagmorgen gehouden zal worden in de Pauluskerk. Het doel van de club is contact leggen met kinderen en ouders uit niet-kerkelijke en Islamitische gezinnen en hen met woorden en daden te vertellen over het Evangelie. Gezien het feit dat de begrafenisonderneming tot februari in de Pauluskerk verblijft, zal de club in februari 2013 van start gaan. Wij zoeken hiervoor nog enthousiaste gemeenteleden – jong of oud – die hun geloof handen en voeten willen geven. Dit kan in de vorm van spelen met kinderen, boodschappen doen, contacten leggen met ouders, knutselen of koffie en thee schenken. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Gerrit van Essen, Donjon 16, Leerdam, 0345-630427.

Kunt u niet wachten tot volgend jaar? Wij ook niet! In de herfstvakantie op vrijdagmiddag 19 oktober zal een sport- en spelmiddag georganiseerd worden voor de kinderen in wijk West. Het doel is diaconaal: in contact komen met onze naasten in de wijk en hen door liefde en aandacht iets laten zien van ons geloof in Jezus Christus. Ook willen we als gemeente ons gezicht laten zien in de wijk om iets bij te dragen aan de onderlinge sfeer en verbondenheid tussen verschillende culturen.

Bart van Felius: ‘Het lijkt mij leuk om weer met het kinderwerk te starten, vooral in een wijk als Leerdam west waar veel nationaliteiten zijn. Ik heb in Servië gezien dat je kinderen heel blij kan maken door bijvoorbeeld een schouderklopje of een aai over de bol, juist omdat je daar niet met ze kan spreken in hun taal. Wat je daar kunt doen, kun je ook hier doen. Want in Leerdam is dat net zo hard nodig als in Servië.’

Vrijwilligers die mee willen helpen bij de sport- en spelmiddag kunnen eveneens contact opnemen met Gerrit van Essen. We zien ernaar uit om te werken in Gods koninkrijk en bidden om wijsheid en kracht. Wilt u meebidden?