Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegt DV op dinsdag 24 mei in Gouda de studiedag ‘Techniek en onze levensheiliging’.

De moderne techniek heeft  een grote invloed op ons dagelijks leven. De manier waarop we ons verplaatsen, waarop we communiceren, maar ook wat we eten, hoe we onszelf verzorgen, en wat we doen als we ziek worden, het wordt alles steeds meer bepaald door de beschikbare techniek. Het lijkt wel of we ons leven steeds meer in de eigen hand hebben.

In de studiedag Techniek en onze geloofsrelatie met God wordt eerst een algemene inleiding gegeven over de verschillende manieren waarop de techniek ons leven diepgaand beïnvloedt. Vervolgens wordt dit voor drie concrete terreinen uitgewerkt: de medisch-technische ontwikkelingen, de nieuwe informatie- en

communicatiemedia en het belang van duurzaamheid en de zorg voor de schepping. In elke workshop worden eerst de belangrijkste technische ontwikkelingen beschreven. Vervolgens worden de vragen besproken die deze ontwikkelingen oproepen ten aanzien van ons persoonlijk leven, maar ook hoe ze ons gezin en ons leven in de kerk kunnen beïnvloeden.

Na de opening door drs. P.J. Vergunst hoopt prof. dr. M.J. de Vries, bijzonder hoogleraar Christelijk Filosofie Technische Universiteit,  Delft,  te spreken over op welke de wijze de techniek ons leven diepgaand beïnvloedt. Na deze bijdragen kunnen de deelnemers twee van de drie workshops volgen.

Workshop Geneeskunde en techniek; door, prof.dr.ir. J. van Bemmel, emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit. Vakgebied: geneeskunde en medische informatica.

Workshop Duurzaamheid en zorg voor de schepping; door, prof. dr. J.J. Graafland, econoom en theoloog en gespecialiseerd in filosofie van de economie, economische ethiek, bedrijfsethiek/ maatschappelijk verantwoord ondernemen en christelijke visie op economie.

Workshop Nieuwe media en pelgrimschap;  door, dr.ir. S.M. de Bruijn, plaatsvervangend hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad, lector “Nieuwe media in vorming en onderwijs”,  Driestar Hogeschool Gouda

De studiedag heeft plaats in Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2,  Gouda en begint om 15.00 uur (vanaf 14.30 uur ontvangst met koffie/thee) en duurt tot 21.00 uur. Een broodmaaltijd wordt aangeboden.  Driestar Educatief beschikt over een parkeerterrein en ligt op loopafstand NS-station, uitgang ‘Bloemendaal’.

Aanmelden met opgave van de twee workshop die u wilt volgen  s.v.p. voor 18 mei bij: Bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660 of mailen naar .

Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van  € 23,50. Dit bedrag is inclusief het boek Technologie, overal om ons heen geschreven door prof.dr. Marc J. de Vries. Graag vooraf overmaken op ING-rekening NL98 INGB 0000 138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. studiedag 24 mei

Download hier de flyer