dec
15

Zaterdag 8 december is in Maranatha het 25 jarig bestaan van het wijkgebouw gevierd. We hebben deze dag gevierd samen met de vele gebruikers van het gebouw. Terugkijkend is het een erg mooie, maar bovenal een gezellige dag geworden.
Door de inzet van vele vrijwillig(st)ers is er een mooi startbedrag ingezameld voor de renovatie van de toiletgroep in Maranatha. In totaal is er ruim € 2.100,= opgehaald. Iedereen die hier aan heeft bijgedragen willen wij heel hartelijk bedanken.

Kon u afgelopen zaterdag niet aanwezig zijn in Maranatha, maar wilt u wel een steentje bijdragen voor de toiletgroep, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening 69.97.41.254 ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Leerdam o.v.v. toiletgroep Maranatha. Ook kunt u het machtigingsformulier invullen dat u op de website kunt downloaden.

Verder treft u op de website een kleine foto impressie aan van deze dag:

Foto's: Jan Willem Versluis

img_9691
img_9691 img_9691
img_9699
img_9699 img_9699
img_9702
img_9702 img_9702
img_9708
img_9708 img_9708
img_9711
img_9711 img_9711
img_9713
img_9713 img_9713
img_9715
img_9715 img_9715
img_9718
img_9718 img_9718
img_9721
img_9721 img_9721
img_9725
img_9725 img_9725
img_9727
img_9727 img_9727
img_9749
img_9749 img_9749
img_9755
img_9755 img_9755
img_9756
img_9756 img_9756
img_9761
img_9761 img_9761
img_9773
img_9773 img_9773