feb
04

gemeente jeugd kerkA.s. zondag is er jeugdthemadienst om 18.30 uur in de Pauluskerk, met aansluitend preekbespreking voor de hele gemeente.
Voorafgaande aan de dienst is er een broodmaaltijd voor alle jongeren, 17.00 uur, in de Rehobothzaal.

Jij (en u) bent hier van harte voor uitgenodigd!