Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
juni
18

Het zou goed kunnen dat u het al ter ore is gekomen dat de Algemene Kerkenraad, mede op advies van de drie wijkgemeenten, het “stappenplan fusieproces” heeft vastgesteld. Dat is dan fijn, denkt u misschien, maar wat betekent dat eigenlijk? En wat moet ik er mee?

De vaststelling van het stappenplan betekent dat de (wijk)kerkenraden van onze Hervormde Gemeente en de kerkenraad van de Bethelkerk de komende 2 jaar samen stap voor stap gaan kijken hoe een eventuele fusiegemeente eruit zou komen te zien. En dat is toch wel een wezenlijk besluit, omdat het nog niet eerder is gebeurd dat we zo’n stap zetten. Ik blijf benadrukken dat dit niet betekent dat we dús gaan fuseren, maar wel dat – als de kerkenraden het over 2 jaar eens zijn over de uitkomst – een fusie dan wel aanmerkelijk dichterbij is gekomen! Dáárom is het voor u en jou belangrijk. En daarom roep ik u en jullie allen op om de komende 2 jaar serieus en betrokken mee te denken, mee te praten en uw mening te geven over het fusieproces. Dat kan bijvoorbeeld door alvast eens te kijken naar het stappenplan: het staat op onze site. Stel er gerust vragen over, per mail (zie hieronder) of persoonlijk. Bezoek de gemeenteavonden, die speciaal aan dit thema gewijd zullen worden. De eerste, bestemd voor gemeenteleden van Kerk aan de Linge, is al op 24 juni. In september volgt de gemeenteavond voor Centrum-Oost en West. En het is de bedoeling dat we de daarop volgende, halfjaarlijkse avonden gemeenschappelijk gaan houden, zodat er ook gelegenheid is voor nadere onderlinge kennismaking.
Op 10 juni trapten de (wijk)kerkenraden al af in een gezamenlijke ambtsdragersvergadering van de Hervormde (wijk)kerkenraden en de Gereformeerde kerk. Daarin markeerden we de start van de uitvoering van het stappenplan. In de tweede helft van 2014 verwachten we de eerste concrete resultaten.

Stel uw vragen over het fusieproces via of kijk op: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad