Ondanks dat het beter lijkt te gaan met de economie, verkeren diverse gemeenteleden nog steeds in een zorgelijke situatie van werkloosheid. Daarom willen we vanuit de diaconie mensen meehelpen een baan te zoeken door het opzetten van een vacaturebank.

Het doel en streven van deze vacaturebank is om gemeente breed bemiddelend op te treden bij het in contact brengen van werkzoekende gemeenteleden met potentiële werkgevers. Met hulp en inzet van zoveel mogelijk gemeenteleden en ieders individuele netwerk (familie-, kennissen-, vrienden-, eigen werk- en branchekring) hopen we samen het beoogde resultaat te bereiken: een nieuwe baan voor werkzoekende gemeenteleden!

Ben u op zoek naar een baan? Meldt u dan aan op