Al jaren worden er in Leerdam Vakantie Bijbeldagen georganiseerd. En sinds 2016 doen we dat met
alle drie de wijken uit de Protestantse Gemeente Leerdam samen. We vormen één stuurgroep. We
merken dat dit een goed besluit is geweest en dat we elkaars wijken en mensen steeds beter leren
kennen.

Tijdens twee dagen in de herfst- en twee dagen in de voorjaarsvakantie organiseren wij voor zo’n 80
kinderen per dag een gezellige ochtend. We beginnen met zingen en bidden. Daarna volgt er een
toneelstukje, bijbelverhaal en een poppenkast. Het bijbelverhaal spreken we daarna door in kleine
groepjes, dat heet Knabbel (met wat lekkers) en Babbel (het napraten). Op één ochtend maken we
dan een knutselwerkje en de andere ochtend doen we spelletjes of een speurtocht. Voor de tieners
hebben we een eigen programma. Ook leren alle kinderen een bijbelvers uit hun hoofd. Dit heet de
Weettekst, misschien herinnert u zich deze wel. Want ook bij een afsluitingsdienst laten we deze
horen. We sluiten de dagen af met een gezamenlijke maaltijd: pannenkoeken, patat of een broodje
knakworst. Alle materialen (thema, bijbelverhalen enz) krijgen wij aangeleverd van de HGJB. Dit
scheelt ons heel veel werk.

Het zijn elke vakantie weer twee heerlijke ochtenden! De kinderen genieten en wij als leiding ook.
Het is zo fijn en bijzonder om onze jeugd te mogen vertellen over de Heere God, de Heere Jezus en
wat Zij voor ons willen betekenen en hebben betekend!

De VBD sluiten we op zondag af in de kerk. In de herfstvakantie is deze dienst in de Bethelkerk, in het
voorjaar in de Grote kerk. We zingen, laten onze Weettekst horen, vertellen over de afgelopen dagen
én onze knutsels zijn te zien. Sinds dat we één stuurgroep zijn merken we dat de kinderen en hun
ouders uit alle drie de wijkgemeenten komen naar de afsluitingsdienst. Daar zijn we erg dankbaar
voor!

De kinderen die komen wonen in Leerdam en omstreken. Sinds dit jaar mogen we bij bijna alle
scholen in Leerdam uitnodigingen en posters langs brengen. Eerder deden we dit alleen bij de
protestants christelijke scholen. De kinderen die komen zijn een mix van kinderen uit onze gemeente,
niet-christelijke kinderen en kinderen die naar een andere kerk gaan.

Het moeilijke van het organiseren van de Vakantie Bijbeldagen is het krijgen van voldoende leiding.
Voor elke ochtend hebben we minstens 25 mensen nodig. Het is altijd spannend of dat lukt. Soms is
het rooster pas de avond van te voren (!) helemaal rond. Iedereen vanaf 13 jaar kan ons helpen.
Mocht u eens willen helpen: graag!

Alles bij elkaar genomen hopen we dat u nu een goed beeld heeft van wat wij tijdens de Vakantie
Bijbeldagen allemaal doen. Mocht u vragen hebben of meer willen weten dan kunt u altijd bij ons
terecht.

Met vriendelijke groeten,
Eline Zotou, Willemijn Fraanje, Ariënne van Wieren, Marleen de Vries en Josébet Veerman