Voor het huren van de Grote Kerk kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau:

De Waterloop 27
4141 JV Leerdam
tel. 618238

Het aantal zitplaatsen in de Grote Kerk: 596 zitplaatsen, exclusief bijplaatsen van stoelen.