Voor het huren van de Pauluskerk kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau:
De Waterloop 27
4141 JV Leerdam
tel. 618238

Het aantal zitplaatsen in de Pauluskerk: 588 zitplaatsen, exclusief bijplaatsen van stoelen.