In Maranatha, Pauluskerk, Trefpunt en De Kandelaar is er, naast de kerkelijke activiteiten, gelegenheid voor vergaderingen, recepties, e.d. van onze gemeenteleden.

Hiervoor kunt u zich wenden tot de conciërges van het desbetreffende gebouw. Adressen en telefoonnummers zijn te vinden in het gedeelte gebouwbeheerders.