Contact - We helpen u graag verder

Vertrouwenspersoon voor gemeenteleden

vertrouwenspersoonDe AK heeft besloten om een tweetal “vertrouwenspersonen voor gemeenteleden” aan te stellen. Zij vormen het aanspreekpunt voor gemeenteleden die vertrouwelijke hulp zoeken bij sociaal-maatschappelijke problematiek. Denk daarbij aan huiselijk geweld, eenzaamheid, machtsmisbruik, financiële problemen, relatieproblemen en verslavingsproblematiek. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor, adviseren en wijzen de weg naar passende hulp. Zij bieden ondersteuning bij het zetten van noodzakelijke stappen daartoe.

Gemeenteleden die zich met een hulpvraag tot deze vertrouwenspersonen richten, kunnen er zeker van zijn dat hun vraag vertrouwelijk wordt behandeld. Ook predikanten of ambtsdragers worden er niet bij betrokken, tenzij de hulpvrager dat zelf wenst. Zo willen we er voor zorgen dat de drempel zo laag mogelijk is voor gemeenteleden die hulp zoeken in een moeitevolle situatie, die om zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid vraagt.

De benoemde vertrouwenspersonen zijn:

Laura Middag
Ria Tromp