Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
mei
29

Bij het verschijnen van deze kerkbode heeft de Algemene Kerkenraad op 5 juni een besluit genomen over de formele vaststelling van het “stappenplan fusieproces”. Hoe dat besluit uit valt was bij het schrijven van dit artikel uiteraard nog niet te zeggen.

Wel was al bekend dat de wijkkerkenraden van West, Centrum-Oost en Noord (Kerk aan de Linge) alle drie een positief advies over het plan aan de Algemene Kerkenraad hebben uitgebracht. En de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk heeft het plan op 8 mei goedgekeurd en vrijgegeven voor uitvoering.

Als de Algemene Kerkenraad dat ook besluit, komt er op 10 juni een gezamenlijke ambtsdragersvergadering van de Hervormde wijkkerkenraden en de Gereformeerde kerk. Daarin maken we een start met de uitvoering van het plan. Vanaf die datum kunt u ook zelf het plan inzien op de website van onze gemeente en lezen wat het inhoudt.
Verder kan ik u melden dat Didier Kilwinger en Henk-Jan Tromp de stuurgroep secretarieel gaan ondersteunen. Het erg verheugend dat zij dat willen doen en de stuurgroep is hen daar bijzonder erkentelijk voor. Didier en Henk-Jan zullen onder ander zorgen voor de planning van het proces, correspondentie, verslaglegging en beheer van allerlei documenten.
Het is de bedoeling om over het fusieproces een gemeenteavond te beleggen met als doel u te informeren en de gelegenheid te geven vragen te stellen. Op het moment van het schrijven van deze bijdrage is nog niet bekend wanneer die gemeentevond zal zijn. Berichten daarover volgen.

Vragen over het fusieproces kunt u stellen, persoonlijk of via de e-mail: . Op de site is een pagina geopend voor het fusieproces: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad