Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
juli
08

In de afgelopen maanden heeft de Algemene Kerkenraad zich in het fusieproces gericht op de communicatie met de gemeente en uitdieping van de inhoud. Dat is onder andere gebeurd door middel van de zogenoemde “huiskamergesprekken” en individuele gesprekken. De wijkkerkenraden van Centrum-Oost en West hebben het initiatief genomen tot een gemeenteavond waarop de visie van de Gereformeerde Bond betrokken wordt bij de geloofsvragen die spelen rondom het fusieproces. De Algemene Kerkenraad heeft in haar juni-vergadering met het oog daarop besloten om verdere besluitvorming over het fusieproces over het zomerreces heen te tillen. In de eerstvolgende vergadering na de zomervakantie zal de AK het onderwerp opnieuw agenderen.

Voor vragen of nadere informatie: en : www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.
P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad