Wij zijn allen gezegend met talenten. Vanuit het College van Kerkrentemeesters zijn er veel en diverse werkzaamheden uit te voeren binnen onze Gemeente.
Welke dat zijn treft u aan op het formulier wat u heeft ontvangen bij de brief van de Solidariteitskas.
Als wij van uw talenten op de hoogte zijn en u bereid bent om deze voor de Protestantse Gemeente van Leerdam in te zetten dan ontvangen wij graag het formulier met vermelding van de werkzaamheden die u wilt verrichten retour. Zodra er door u aangegeven werkzaamheden uit te voeren zijn, nemen wij vrijblijvend contact met u op. Zo mogen we samen bouwen en ons inzetten voor de verkondiging van het Evangelie.

Inleveradres: Kerkelijk Bureau, de Waterloop 27, 4141 JV Leerdam
Of per email: