Missionair - Geloven in praktijk

God geeft jouw leven (opnieuw) zin!

* Wij geloven dat hét leven en ook óns leven niet toevallig of doelloos is. Gelukkig niet! We geloven dat God ons heeft geschapen en dat Hij een bedoeling met elk leven heeft. Daarom leidt Hij ons leven ook; al is soms over door diepe dalen heen. Het diepste doel van ons leven is dat wij – in welke omstandigheden we ook zijn – Hem gaan vertrouwen en Hem blijven volgen. Die erkenning en die aanbidding is Hij als grote God ook waard.

* Wij geloven dat God de eerste mensen goed geschapen heeft, 'naar Zijn beeld'. Gelukkig zien we in menselijke (naasten)liefde nog steeds iets van dat goede beeld terug. Maar wie eerlijk is ziet in zichzelf en in alle ellende op aarde ook veel menselijke keuzen voor het kwaad. Die gerichtheid op dat-wat-tegen-God-ingaat zit ons als het ware in de genen; en iedereen valt telkens weer in de valkuil van de zonde. Hetzij omdat het verbodene lokt, of vanuit eerzucht of ongehoorzaamheid, etc. Achter al die verkeerde redenen ontdekken we de macht van Gods vijand over ons. Wanneer we onder zijn macht blijven liggen, beantwoorden we niet aan Gods bedoeling en gaat ons leven verloren.

* Wij geloven dat God de mens, die Hij zo mooi bedoeld had, niet aan zijn lot wil overlaten. Daarom roept Hij mensen steeds weer liefdevol terug tot Zichzelf; en grote delen van de bijbel zijn daar de neerslag van. Gods liefde bleek echter het duidelijkst toen Hij nota bene Zijn eigen Zoon – Jezus – naar de wereld stuurde om ons te bevrijden van de zonde.

Jezus bevrijdt jou!

Wij geloven dat Jezus ons bevrijdt, doordat Zijn Woorden en Zijn leven ons wijzen op het echte leven-met-God. Jezus bevrijdt ons nog dieper doordat Hij voor ons is gestorven en opgestaan. Met die vrijwillige opoffering in de dood (!) heeft Hij voor ons de straf gedragen voor onze zonden. Daardoor zijn alle blokkades en tekorten tussen God en ons uit de weg geruimd en mag er voor ons 'een nieuw leven' met God beginnen.

Jezus zal deze wereld ééns volkomen bevrijden van het kwaad en van de Satan. Dan wordt er eindelijk 'recht' gedaan, iets waar de mensheid al zo lang naar uitziet.

Gods Geest helpt jou!

Wij geloven dat God ons niet alleen laat. In de soms moeilijke weg van navolging en gehoorzaamheid wil Hij ons geloof bemoedigen en verdiepen. Daarvoor geeft Hij ons de Heilige Geest. In Hem ervaren we de nabijheid van God in ons hart. Deze Heilige Geest – waar we soms allemaal iets van merken als de stem in ons geweten – leert ons om de geloofsrelatie met God te zoeken en te onderhouden. Dat doet Hij bijvoorbeeld door ons te helpen bij het begrijpen van de bijbel en door ons woorden te geven om te bidden. Hij doet het ook door ons in te fluisteren wat we geloven mogen, terwijl we het soms zelf niet geloven kunnen. Daarnaast leert Hij ons om het goede van Gods geboden in te zien en die met liefde te onderhouden. Tenslotte wijst Hij ons op medegelovigen: als gelovige sta je nooit alleen, omdat je andere gelovigen naast je krijgt. Doordat de Geest aan iedereen verschillende gaven geeft, hebben we elkaar nodig om elkaar op te bouwen.

Je kan God leren kennen!

Misschien denk je dat we over God niet meer kunnen weten dan 'dat er wel iets zal zijn'. Hopelijk merk je dat er dus meer over God te weten is. Dat komt omdat God Zichzelf laat kennen; en een relatie met ons aan wil gaan. Dat geldt ook voor jou!
  • Hij wil je veel liefde geven.
  • Hij wil je veel beloften doen.
  • Hij wil je leven veranderen en verrijken.
  • Velen in Leerdam mogen die goede God kennen. Ze wensen het jou ook toe!

Wilt je meer weten..? Volg een Alpha-cursus!

alpha-cursus-smallWanneer je méér te weten wilt komen over het christelijke geloof, of eens met mensen wil doorpraten over je vragen bij het geloof, of gewoon je geloofskennis even wat wilt opfrissen, dan is de – wereldwijd bekende – Alphacursus iets voor jou. Ook in Leerdam wordt deze cursus jaarlijks gegeven.

Een Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezellige maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

Een Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Voor meer informatie, neem een kijkje op onze speciale Alpha pagina.