dec
12

Het is zover. De webshop is actief! Vanaf nu is het mogelijk om collectebonnen on-line te bestellen en direct af te rekenen via iDEAL. U hoeft dus geen bestelformulier meer in te leveren, maar kunt het direct zelf regelen.

Natuurlijk kunt u nog steeds van het bestelformulier gebruik blijven maken: 

Wat kunt u vanaf januari 2013 in de webshop verwachten?

  • Postzegels
  • Kaarten
  • Kaarsen
  • ...en nog veel meer

Rond pasen is het tevens mogelijk om uw bijdrage voor de paascollecte te doen via de webshop.

Hoe komt u er?
  • ..of maak gebruik van het webshop menu aan de rechterkant. Vanaf daar kunt u eenvoudig verder.

Alvast bedankt voor uw bestelling!

Het college van kerkrentmeesters.