In de week van 22 t/m 28 januari wordt een ‘Week van Gebed’ georganiseerd. We willen van maandag tot en met zaterdag tussen 19:00 en 20:00 uur samenkomen in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Noordwal 30.

De avond begint meestal met zingen onder muzikale begeleiding. Vervolgens is er een korte overdenking. Tot slot zal er gebeden worden. Vooraf en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Het thema is ‘Recht door Zee’, geïnspireerd op het danklied van Mozes en Mirjam (Exodus 15, vers 1 – 21).

De avonden zijn vrij toegankelijk om bij te wonen en/of deel te nemen.