Op D.V. 14 oktober om 16.00 in de Grote Kerk hopen wij als Evangelisatiecommissie weer de jaarlijkse welkomstdienst te organiseren. Het woord welkomstdienst zegt het al; we willen ons in deze dienst richten op mensen die niet of minder vaak naar de kerk gaan en ze van harte welkom heten bij ons in de gemeente. Dit jaar heeft de dienst als thema: Ziet God mij staan?
De dienst zal geleid worden door ds. Schroten. Er zal oppas zijn voor de kleinste kinderen. Wij willen u en jou vragen om naaste buren, vrienden, kennissen uit de nodigen om samen naar deze dienst te komen.
Laat andere mensen, die het evangelie nog niet kennen, meegenieten van de liefde van Jezus! Na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of wat fris te drinken en na te praten over de dienst. We hopen en bidden voor een rijke en gezegende dienst.
Met vriendelijke groet,

De evangelisatiecommissie