Beste gemeente,

Wij hopen dat u ons kan helpen om peuterspeelzaal Mattanja een toekomst te geven! Peuterspeelzaal Mattanja is een christelijke peuterspeelzaal met de daarbij behorende normen en waarden. Alle peuters zijn welkom en worden daar begeleid in hun sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkelingen, waarbij het woord van God een centrale plaats in neemt. Al bijna 25 jaar worden peuters hier door enthousiaste (deels) gediplomeerde vrijwilligers opgevangen op de dinsdag- en vrijdagochtend. De laatste jaren is Mattanja een onderdeel van christelijke basisschool De Klimop, maar het bestuur van school (Logos/KOPZ) heeft besloten om niet meer verder te gaan met speelgroep Mattanja. Dit heeft te maken met nieuwe wetgeving en de toekomstplannen van de school. Dit betekend dat er vanaf december 2017 geen ruimte meer beschikbaar is op De Klimop. Hierdoor is de toekomst van Mattanja erg onzeker geworden, wat wij zeer betreuren, omdat Mattanja (m.u.v. peuterwerk Calvijnschool) de enige christelijke peuterspeelzaal is in Leerdam.

Wij zijn als oudercommissie de mogelijkheid aan het onderzoeken voor een doorstart, maar hebben te maken met twee urgente problemen en we hopen dat u als gemeente ons kan helpen.

Vanaf augustus 2017 zijn er onvoldoende leidsters om de peutergroepen draaiende te houden. Onze eerste prioriteit is zodoende ook om leidsters te vinden die bereidt zijn om de peutergroepen draaiende te houden tot medio december 2017. Wij doen een appèl op u als gemeente of u wellicht iemand kent - dan wel zelf bent- die zich geschikt weet en voelt om de peutergroepen tot einde jaar 2017 te laten draaien. Dit betekend concreet dat wij op zoek zijn naar leidsters (met geldige papieren voor de kinderopvang) die 1 dagdeel per week tot de kerstvakantie 2017 op vrijwillige basis bij speelgroep Mattanja de kinderen een leuke, leerzame en fijne ochtend willen bieden. Voor werk in de kinderopvang zijn veel diploma’s uit de zorg en onderwijs geldig. Benieuwd of u diploma er tussen staat? Mail dan naar onderstaand adres!

Als oudercommissie hebben wij een aantal activiteiten uitstaan, maar alle ideeën en hulp zijn van harte welkom! Verder horen wij graag van u als ideeën heeft over huisvesting en/of ideeën heeft voor een doorstart van Mattanja.

U kunt ons bereiken via de mail op:
Alvast bedankt en een vriendelijke groet van,
Janneke de Bruijn
Willianne Aschman – Bel
Marielle de Stigter
Oudercommissieleden speelgroep Mattanja