De overheid heeft alle Nederlanders opgeroepen om striktere maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen.
Deze maatregel heeft ons doen besluiten om het Winkeltje tot nader order te sluiten.
Hoe jammer we het ook vinden, we hopen op deze manier bij te dragen aan verdere verspreiding.
Wanneer het Winkeltje weer open gaat zullen we dit communiceren via de kerkbode en op de website.