Ruim veertig jaar geleden werd woonzorgorganisatie Huis ter Leede in Leerdam opgericht door 23 kerken in Leerdam en omgeving. Afgevaardigden van deze en enkele andere kerken maken nog steeds deel uit van de Raad van toezicht en Identiteitscommissie van Huis ter Leede. Onze kerk is er daar een van.

De centrale vraag is:
Huis ter Leede heeft een christelijke identiteit en is destijds opgericht door meerdere kerken. Blijven de huidige leden van de kerken kiezen voor Huis ter Leede als zij zorg nodig hebben?

Door deel te nemen aan dit onderzoek, kunnen kerkleden bijdragen aan een prettige, zinvolle woonomgeving voor zichzelf en anderen, nu en in de toekomst. De digitale vragenlijst staat klaar en ook gemeenteleden van onze kerk kunnen deze invullen, het liefst voor 15 april. Vul de volgende link in uw internetbrowser in voor deelname aan deze enquete: http://enquetes.ruimtevoorzorg.nl/huisterleede
Dit kan per persoon 1x en is geheel anoniem.

Door rechtstreeks naar www.huisterleede.nl te gaan, is de desbetreffende link ook te vinden. Gemeenteleden die geen computer hebben of het invullen lastig vinden, kunnen dit misschien samen met iemand doen die hier handig in is.

Dank voor uw medewerking en een hartelijke groet,
namens Iris Stekelenburg, communicatieadviseur HtL