Wijk Centrum Oost en Noord
De Hervormde Zondagsschool "Maranatha" in wijk Centrum-Oost is opgericht 6 september 1886. De Hervormde Zondagsschool "Samuel" in wijk Noord is opgericht 6 september 1971.

Doel:
Door middel van vertellingen Bijbelkennis overdragen aan de jeugd waarbij het Evangelie van Jezus Christus een centrale plaats inneemt.
Beide zondagsscholen hebben hetzelfde bestuur:

Voorzitter:
Dhr. H.T.A. Middag, Kon. Emmalaan 14, 4141 EC Leerdam, tel. 0345-630276

Secretaris:
H. van der Horst, Pallisade 82, 4143 GB Leerdam, tel: 0345-632904

Penningmeester:
Mevr. C. van Bezooijen, Noordwal 35,4141 BL Leerdam, tel: 0345-618461

Algemeen adjunct:
Mevr. I. Keppel, Huigenstraat 8, 4151 CD Acquoy

Afgevaardigden naar HJR:
Mevr. I. Keppel, Huigenstraat 8, 4151 CD Acquoy
Pauline Spaan, Pr. Bernhardstraat 13, 4141 CW Leerdam, tel. 0345-847063

Contactpersoon:
Mevr. J. Bogerd,  Bergstraat 29c, 4141 BS  Leerdam.  tel. 0345-618689

Algemeen e-mail:


Bank:
Rabobank Leerdam, rek. nr: 1361.82.720, t.n.v. de penningmeester.

Samenkomsten:
Iedere zondag, behoudens de schoolvakanties van 12.15-13.00 uur, in:
Wijkgebouw De Kandelaar, Achter de kerk.


Alle kinderen van 4-12 jaar zijn van harte welkom!