Staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie.

Het doel van deze commissie is de gemeente blijvend bewust te maken van haar verantwoordelijkheid voor zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking, haar missionaire taak en het bereiken van mensen aan de rand van de kerk of er buiten. Door de gaven te delen met de wereldwijde gemeente van Christus en aldus een menswaardiger bestaan in ontwikkelingslanden mede op te bouwen. Eveneens behoort het tot de taak kennis en financiële middelen te delen en door te geven, ver weg en dichtbij.

De commissie bestaat uit:

- Rients Agema, Lisdoddelaan 30, 4143 VH, 0345 616016
- Simon Beijer, Frans L. Blomlaan 41, 4143 CW, 0345 617304
- Elly den Ottelande, Brunellaan 61, 4143 EK, 0345 613882
- Jan van Tuijl, Lingedijk 179, 4163 LK, 0345 612526